Dobrodošli na sajt Training & Development Consulting

Nastojeći da odgovorimo na sve ozbiljnije i sve sofisticiranije zahtjeve tržišta, stvorili smo tim čija je misija rješavanje praktičnih problema sa kojima se organizacioni sistemi svakodnevno susreću. Da bi smo to ostvarili okupili smo vrhunske stučnjake iz različitih oblasti sa područja Jugoistočne Evrope: profesore sa različitih fakulteta, doktore nauka, menadžere i konsultante, čija su praktična i teorijska znanja garancija kvaliteta i uspjeha. Posebno izdvajamo saradnju sa renomiranim stručnjacima sa Fakulteta organizacionih nauka, Univerziteta u Beogradu, kao jednog od prestižnih fakulteta u oblasti menadžmenta i upravljanja kvalitetom.

Dugogodišnje iskustvo članova našeg tima omogućilo nam je da kvalitet, brzina i pristupačne cijene budu osnovne karakteristike usluga koje nudimo. Vodeći se principom da je zadovoljstvo korisnika uvijek na prvom mjestu, radimo na stalnom unapređenju poslovanja i obrazovanju i usavršavanju naših konsultanata.

Vašoj organizaciji i Vama možemo ponuditi čitav niz usluga, navedenih u Katalogu usluga, od kojih izdvajamo usluge pripreme za sertifikaciju po nekom od međunarodnih standarda, a shodno Vašim potrebama i zahtjevima.